• Tóc tết: Vũ khí trẻ hóa thần kì của các sao Hoa ngữ

    Những bức hình của các nữ minh tinh này sẽ khiến chúng ta phải thay đổi cách nhìn về mái tóc tết hai bím truyền thống. Nhiều người vẫn cho rằng cho rắng kiểu tóc tết bím hai bên chỉ hợp với những cô gái trẻ. Hay tóc tết bím khiến người ta trông kém […]

  • Mới nhất
  • Đọc nhiều
  • Nhiều phản hồi